HOCAPAŞA HAMAMI TARİHÇESİ

Büyük bir çifte hamamdır, kitabesi yoktur. Bulunduğu semt ve Sinan Paşa’nın lakabından dolayı Hocapaşa Hamamı ismiyle bilinir. Fatih vakfiyesinde “Sinan Paşa Hamamı denmekle maruftur” denmekte ve “Sinan Paşa, Hızır Bey’in oğludur. Babasından ve dönemin önemli hocalarından ders almıştır. Sonra Fatih Sultan Mehmed Han’a muallim ve vezir olmuştur.

Hamam, tuğla hatıllı olarak muntazam kesme taştan yapılmıştır. Erkekler kısmına merdiven ile inilir. Camekanı büyük bir kubbe ile örtülmüştür. Köşe trompları tavus kuşu kuyruğu şeklindedir. Ortadaki şadırvan mermer olup üç katlıdır. Sol taraftaki kapıdan halvet şeklindeki ılıklığa geçilir. Kubbesinin üzerinde bir çatı feneri vardır. Kadınlar kısmının planı değişik olup kubbesi daha küçüktür. Kapısı sokak içindedir. Burası çok önceden depo olmuş ve erkekler kısmı da 1988’de kapatılarak çarşı olmak üzere onarıma alınmıştır.

Günümüzde Hocapaşa Hamamının, 2008 yılında yenilenen en üst kubbe altı bölümleri Kültür Merkezi olarak yaşamaya devam etmektedir ve hamamın çarşı olarak kullanılan diğer bölümlerinin de aynı şekilde gelişmesi için ilham olmaktadır.

GIRIS PANOSU yeni convert